Projekty Europejskie

 

Aktualności

05.06.2019

NABÓR ELEKTRONICZNY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - TERMINY !!!

Nabór elektroniczny

https://nabor.pcss.pl

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 • od 13 maja 2019r. do 31 maja 2019r. godz.800 – 1500 złożenie w sekretariacie ZSP nr 3 wniosku o przyjęcie do szkoły /podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://nabor.pcss.pl – podpisane przez kandydata i rodzica/.

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę, potwierdzony przez Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości /druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zsp3-gniezno.pl/

 • od 21 czerwca 2019r.   do 25 czerwca 2019r.  godz. 1500  dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 16 lipca 2019r godz.1000  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie / dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum/
 • od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r. wydawanie skierowań na badania lekarskie,
 • od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. godz.1300   dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
 • 25 lipca 2019r. godz.1300 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 • od 13 maja 2019r. do 31 maja 2019r. godz.800 – 1500 złożenie w sekretariacie ZSP nr 3 wniosku o przyjęcie do szkoły /podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://nabor.pcss.pl – podpisane przez kandydata i rodzica/. 

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę, potwierdzony przez Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości /druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zsp3-gniezno.pl/ 

 • od 13 maja 2019r. do 31 maja 2019r. godz.800 – 1500 złożenie w sekretariacie ZSP nr 3 wniosku o przyjęcie do szkoły /podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://nabor.pcss.pl – podpisane przez kandydata i rodzica/.
 • od 21 czerwca 2019r.   do 25 czerwca 2019r.  godz. 1500 dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych.
 • 16 lipca 2019r godz.1000 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie / dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum/
 • od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r. wydawanie skierowań na badania lekarskie,
 • od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. godz.1300                                                                                               dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
 • 25 lipca 2019r. godz.1300   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

« powrót