Projekty Europejskie

 

Aktualności

25.03.2020

Informacja dla rodziców naszych uczniów

Szanowni Państwo,

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

DOTYCZĄCEGO ZDALNEGO NAUCZANIA  W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OSWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 (art.30b i art. 30c z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zmianami) :

   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki ZSP 3  nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji treści programowych.

Realizowane treści mają uwzględniać potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

    Realizowane treści nauczania muszą uwzględniać równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych tygodniach, naprzemienne użycie monitorów ekranowych i innych form przekazywania wiedzy.

      Nauczyciel informuje rodziców o postępach ucznia w nauce i ocenach.

Dotychczasowe formy komunikowania się z uczniami zostaną wsparte przez 

Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (propozycja MEN), Zoom,  Google Classroom i inne.

      W przypadku kolejnego przedłużenia ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele  przeprowadzą konsultacje zdalne z rodzicami lub opiekunami ucznia.

 

« powrót