Projekty Europejskie

 

Aktualności

12.05.2020

KONKURS BIBLIOTEKI ŚWIATA

 

Regulamin konkursu

 

"O bibliotekach kilka razy naj" - konkurs na prezentację multimedialną

 

W związku z trwającym od 8 – 15 MAJA TYGODNIEM BIBLIOTEK chcielibyśmy

zachęcić Was do aktywności konkursowej:

 

 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  O bibliotekach kilka razy NAJ

…….STARSZE

  ……... PIĘKNIEJSZE

        ……… WIĘKSZE

            ………..NOWOCZEŚNIEJSZE

                                  BIBLIOTEKI na świecie

                                                          w Polsce.

1. Celem konkursu jest:

- popularyzacja ciekawych obiektów, zabytków architektury

- zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie własnej kreatywności;
- rozwijanie umiejętności techniki wizualizacji prezentacji

2. Warunki uczestnictwa: ( Zadanie konkursowe)

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wykonać prezentację multimedialną w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress(pakiet OpenOffice)

Prezentacja powinna zawierać: materiał graficzny oraz część opisową
ważne z punktu widzenia potencjalnego turysty walory historyczne, geograficzne i kulturalne 

Wytyczne do prezentacji:                   

- prezentacja powinna składać się minimalnie z 10 slajdów, a maksymalnie z 15 slajdów,

- prezentacja powinna zawierać tekst, grafikę i inne elementy multimedialne,

- prezentacja powinna zawierać slajd tytułowy i końcowy

- prezentacja musi zawierać szczegółową bibliografię.


Termin składania prac: 30 maja 2020 roku

Komisja konkursowa  oceni prace wg. następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji;
- przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji;
- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści;
- ogólne wrażenia estetyczne.

Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: biblioteka.zsp3.gniezno@gmail.com

« powrót