Projekty Europejskie

 

Aktualności

03.06.2020

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020

 

Ważne informacje dla maturzystów o organizacji egzaminu maturalnego 2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  Nr 3 w Gnieźnie.

 

1. Na egzamin przychodzą tylko i wyłącznie osoby zdrowe.

2. Uczniowie przychodzą na egzamin w maseczkach oraz rękawiczkach. Maseczki muszą mieć  założone do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Podczas trwania egzaminu uczeń może mieć zdjętą maseczkę.

3. Przy wejściu do szkoły i sali egzaminacyjnej koniecznie należy zdezynfekować ręce.

4. Uczniowie przychodzą na egzamin o godz. 8.00 lub 13.30, wchodzą do szkoły wejściami w zależności od sali, w której piszą egzamin:

a.      Klasa IV TUF przychodzi do szkoły o godz. 8.30– wchodzi do szkoły przez główne wejście i udaje się do sali nr 20 / egzamin w sali 19

b.      Klasa IV TB przychodzi do szkoły o godz. 8.00 – wchodzi do szkoły od boiska główne wejście (białe drzwi)  egzamin w sali 203

c.       Klasy LO przychodzą do szkoły o godz. 8.15 – wchodzą do szkoły od boiska i kierują się na wew. boisko  wejście  ( małe brązowe  drzwi )  egzamin w sali 16.

d.       10 czerwca egzamin odbędzie się również w sali 103 – informacja dotyczy wyłącznie uczniów Technikum Budowlanego ( od boiska główne wejście - białe drzwi ).

5.      Do przechowywania przyniesionych rzeczy uczniowie będą korzystali ze stołów ustawionych  na korytarzach (tam będziecie mogli zostawiać swoje rzeczy w workach foliowych). Prosimy w dniach egzaminu nie przynosić żadnych rzeczy nawet telefonów, które możecie zostawić w domach.

6.      Sala nr 5 będzie stanowiła rolę izolatki, gdyby wystąpiły objawy choroby Covid-19 u zdającego lub członka zespołu nadzorującego.

7.      Sala nr 2 będzie poczekalnią dla uczniów, którzy chcieliby poczekać na popołudniowy egzamin.

8.      Uczniowie przed egzaminem i po nim nie mogą się gromadzić. Przed egzaminem oczekując na wpuszczenie do sali  muszą zachować 2 m. odległości. Po egzaminie opuszczają teren szkoły tą samą drogą, którą wchodzili.

9.      Wpuszczanie do sal wg listy zdających, numerki stolików losuje przewodniczący lub członek komisji w obecności zdającego.

10.  Uczniowie mogą korzystać tylko i  wyłącznie  z własnych długopisów, linijek, kalkulatorów itp. Zabronione jest pożyczanie przyborów od innego zdającego.

11.  Jeżeli uczeń chce skończyć pracę z arkuszem 15 min. przed końcem egzaminu, nie może już opuścić Sali.

12.  Jeżeli uczeń zakończył pracę z arkuszem wcześniej niż do godziny od rozpoczęcia egzaminu, nie może opuścić sali. Najwcześniej może opuścić salę o godz. 10.00.

 

Proszę stosować się do procedur. Zachować porządek i stosować się do poleceń komisji - zaoszczędzi to wszystkim zdającym oraz członkom komisji niepotrzebnego stresu i zamieszania.

Życzę Wszystkiego dobrego i bardzo dobrze napisanego egzaminu Tadeusz Stręk

 

« powrót