Projekty Europejskie

 

Aktualności

02.02.2021

Regulamin konkursu fotograficznego Covidowo, ale sportowo

 Konkursu Fotograficzny  „Covidowo, ale sportowo”

Regulamin konkursu (załącznik 1)

1.       Organizator konkursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie

 

2.       Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas ZSP nr3

 

3.      Cel główny konkursu:

·       promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas pandemii Covid - 19

·       propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej

·       rozwijanie kreatywności twórczej w fotografii

 

4.      Zasady uczestnictwa:

·       Do konkursu uczeń zgłasza jedną pracę - kolaż zdjęć ( minimum 3, a maksymalnie 5 zdjęć) zrobionych podczas wykonywania ulubionych czynności o charakterze sportowym lub rekreacyjnym w czasie wolnym, w okresie pandemii Covid - 19.

·      Pracę podpisaną: imię , nazwisko, klasa, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie JPG na adres: konkurs.covidowo.ale.sportowo@gmail.com  do 26 luty 2021 r. do godz. 20:00

·       Zdjęcia konkursowe laureatów będą upublicznione na stronie  www.zsp3-gniezno.pl  i portalu społecznościowym szkoły.

 

5.       Data ogłoszenia wyników: 1. 03. 2021 r. na stronie internetowej  www.zsp3-gniezno.pl

 

6.      W ocenie jury będzie brało następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde kryterium):

·       Pomysłowość i oryginalność wykonywanego kolażu zdjęć

·       Staranność i jakość wykonanych zdjęć

·       Zastosowanie ciekawych przyborów do ćwiczeń      

·       Zatytułować zdjęcia hasłem reklamującym aktywność sportową w okresie pandemii   Covid-19, umieszczając je na kolażu

 

7.       Za uczestnictwo w konkursie uczeń otrzymuje 30 punktów za aktywność oraz ocenę z przedmiotów plastycznych i wychowania fizycznego.

 

8.       Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków konkursu.

 

9.       Dyplomy i nagrody  należy odebrać osobiście w Zespole szkół ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie do  12 marca 2021 r.

 

10.   Więcej informacji można uzyskać u wychowawców klas i koordynatora projektu.

Koordynator projektu: Agnieszka Szcześniak

« powrót