Projekty Europejskie

 

Aktualności

08.02.2021

Szczepienia przeciw Covid-19

 Informujemy, że od poniedziałku, 8 lutego rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19.

Potrwa do środy, 10 lutego br.Rejestracja dotyczy poniższych kategorii osób:

 nauczycieli wychowania przedszkolnego,

  1. osób zatrudnionych na stanowisku - pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa w przedszkolu,
  2. osób zatrudnionych na stanowisku - pomoc wychowawcy,
  3. nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  4. nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
  5. nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych niebędących pracownikami szkół),
  6. pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  7. kadry kierowniczej pedagogicznej ww. szkół i placówek.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niebędący pracownikami szkoły, którzy wyrażają chęć na rejestrację  proszeni są o osobiste stawienictwo w naszej szkole do 10.02.2021roku do godz.10.00

« powrót