Projekty Europejskie

 

CO TRZEBA UMIEĆ ...

co trzeba umieć ...


 Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania w ZSP nr 3 w Gnieżnie są określone w 

następujących dokumentach :

1. Wewnątrzszkolny system oceniania

2. Przedmiotowy system oceniania

Znajdziesz w nich wszystkie informacje,które są potrzebne.

  Na lekcji fizyki i astronomii funkcjonują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności :

1.Sprawdziany i testy

2.Kartkówki

3.Odpowiedż ustna

Poza tym ocenie podlega :

1.Aktywność na lekcji

2.Praca indywidualna lub w grupie z tekstem fizycznym

3.Prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym

Jeśli tylko chcesz ,będzie stać Ciebie na same piątki !!!

                                                  Powodzenia !