Projekty Europejskie

DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

 

Z tej strony istnieje możliwość pobrania dokumentów wewnątrzszkolnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie:
 

Program Wychowawczy Szkoły: Program wychowawczy.doc

Szkolny Program Profilaktyki: Szkolny Program Profilaktyki.doc

Regulamin dyżurów nauczycielskich: Regulamin dyżurów nauczycielskich

Oświadczenie rodziców: Oświadczenie rodziców.doc

Zgoda na imprezę: Zgoda na imprezę.doc

 Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów: Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.doc

Regulamin kształcenia praktycznego: Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Regulamin ZFŚS.doc

Aneks do regulaminu ZFŚŚ: Aneks ZFŚS.doc

Regulamin usprawiedliwiania i zwalniania: Regulamin usprawiedliwiania zwalniania

Procedura informowania o ocenach: Procedura informowania o ocenach

Regulamin biblioteki: Regulamin biblioteki

Regulamin Rady Rodziców: Regulamin Rady Ropdziców.doc

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.doc

Regulamin wycieczek: www.zsp3-gniezno.pl/2018_Regulamin wycieczek szkolnych - publikacja(1).pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej: Regulamin Rady Pedagogicznej.doc

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego: Procedura dopuszczenia programów

Regulamin rekrutacji: Regulamin rekrutacji.doc

Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/etyki i wdż: Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/etyki i wdż

Procedura uzyskiwania zwolnienia z ćwiczen/zajęć wychowania fizycznego: Procedura uzyskiwania zwolnienia z ćwiczen/zajęć wychowania fizycznego

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją w ZSP nr 3:

 

Proceury w sytuacjach zagrożenia.doc

 Roczny rozkład materiałów: Roczny rozkład materiałów - wzór

 Kontrakt: Kontrakt