Projekty Europejskie

 

DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

 

Z tej strony istnieje możliwość pobrania dokumentów wewnątrzszkolnych

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie:
 

Program profilaktyczno - wychowawczy: Program profilaktyczno - wychowawczy

Regulamin dyżurów nauczycielskich: Regulamin dyżurów nauczycielskich

 Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów: Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.doc

Regulamin kształcenia praktycznego: Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Regulamin ZFŚS.doc

Regulamin usprawiedliwiania i zwalniania: Regulamin usprawiedliwiania zwalniania

Procedura informowania o ocenach: Procedura informowania o ocenach

Regulamin biblioteki: Regulamin biblioteki

Regulamin Rady Rodziców: Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczek: Regulamin wycieczek szkolnych 

Regulamin Rady Pedagogicznej: Regulamin Rady Pedagogicznej.doc

 Procedury w sytuacjach zagrożeń: Procedury w sytuacjach zagrożeń