Projekty Europejskie

CO TRZEBA UMIEĆ ?

 

 Co trzeba umieć ?
 
Zakres wiedzy i umiejętności zawodowych, które
musi posiąść uczeń określają:
 
- PODSTAWA PROGRAMOWA


- PROGRAM NAUCZANIA  dla zawodu:

- stolarz: 4302/SZ,LZ/MEN/1997.06.09
- tapicer: 4303/SZ,LZ/MEN/1998.04.16
- cieśla: 712[02]/ZSZ/MENiS/2002.08.20
- technik technologii drewna: 2130/T-5, T-3,SP/MEN/1997.07.16


- STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH 
 
Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania
w ZSP nr 3 w Gnieźnie określają następujące dokumenty :
 
- WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


- PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA


GDZIE SZUKAĆ TYCH DOKUMENTÓW?
skopiuj link i wklej go w okno przeglądarki internetowej a znajdziesz tam ważne informacje dotyczące wybranego przez Ciebie zawodu…
 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:
STOLARZ – http://www.men.gov.pl/content/view/23/118/
TAPICER – http://www.men.gov.pl/content/view/23/118/
CIEŚLA – http://www.men.gov.pl/content/view/23/118/
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA – http://www.men.gov.pl/content/view/23/118/
 
STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH – znajdują się w informatorach dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
INFORMATOR O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
STOLARZ – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=70
TAPICER – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=70
CIEŚLA – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=70
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=70

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE:
STOLARZ – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=498&Itemid=2
TAPICER – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=498&Itemid=2
CIEŚLA – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=498&Itemid=2
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA – http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=498&Itemid=2
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=658&Itemid=2
 
 
Jeśli tylko odpowiednio zaplanujesz i zorganizujesz swoją pracę  
możesz osiągać najwyższe wyniki.
 
 Powodzenia !