Projekty Europejskie

Erasmus+

.

 Projekt zaakceptowany!

Wrzesień - projekt Erasmus + (dawny Comenius) został zaakceptowany do realizacji! Agencja Narodowa przekazała nam decyzję o przyznaniu naszej szkole grantu finansowego, abyśmy mogli rozpocząć pracę przy projekcie wspólnie ze szkołami z Rumunii, Grecji, Chorwacji i Francji (Tahiti).

Nasi uczniowie przez najbliższe 3 lata będą współpracować ze swoimi kolegami Europy, opracowując kolejne etapy projektu i umieszczać jej wyniki na  platformach internetowych. 

Do projektu włączyliśmy całą społeczność szkolną, a z pośród nich wyłoniliśmy grupę uczniów , która będzie odpowiedzialna za wykonywanie poszczególnych zadań. Są to uczniowie klasy III TBF, I TBF i I FT.