Projekty Europejskie

 

"FESTIWAL NAUKI I KULTURY"

*******************************************************************

Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w różnych imprezach zorganizowanych w ramach Gnieżnieńskiego Festiwalu Nauki i Kultury ,który odbywał się w dniach 30.04 - 03.04.2009.

*******************************************************************

We wtorek 31.03. klasy IIIB i IIB wysłuchały ciekawego wykładu pt." Fizyka jądrowa "

na auli Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieżnie.

Wiadomości wyniesione z tego wykładu bardzo się przydały na następnej lekcji fizyki dotyczącej tego samego tematu.

Po wykładzie obejrzeliśmy spektakularny pokaz doświadczeń z wykorzystaniem bardzo niebezpiecznych substancji.

 

            

           

          

          

*******************************************************************

Następnego dnia klasa IITB uczestniczyła na Auli I Liceum Ogólnokształcącego 

w dwóch wykładach :

"Tajemnice Enigmy " i " Stulecie Katastrofy Tunguskiej ".

Tego co usłyszeliśmy nie da się zapomnieć !

*******************************************************************