Projekty Europejskie

PODRĘCZNIKI

 

Program nauczania:

DKOS-4015-78/02
T/08/00
LP/08-00
TU/08-00

Podręcznik
"Oblicza geografii"

Wydawnictwo: Nowa era;
Nr dopuszczenia MEN 433/2012;

Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann
 

www.E1.pl - strony internetowe