Projekty Europejskie

INFORMATOR DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

dla technikum fryzjerskiego

Informator - technikum fryzjerskie.pdf