Projekty Europejskie

PODRĘCZNIKI

 

Technikum oraz klasy I zasadnicze zawodowe:

Klasa I –Infos 1b wyd. Pearson (Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Numer dopuszczenia: 451/2/2012.)

Semestr I

www.E1.pl - strony internetowe