Projekty Europejskie

 

KANONICZAK KRZYSZTOF

 
mgr inż, Krzysztof Kanoniczak pracuje w naszej szkole od 2001 roku,
 
jest nauczycielem przedmiotów zawodowych budowlanych.