Projekty Europejskie

 

KOCIŃSKA ANNA

 
mgr Anna Kocińska w naszej szkole pracuje od 1998 roku,
 
jest nauczycielem języka niemieckiego. 
 
 
Od roku 2016 jest wicedyrektorem naszej szkoły.