Projekty Europejskie

KORESPONDENCJA SERYJNA

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego zadanie:

Korespondencja seryjna.doc

oraz plik z bazą danych do tego zadania:

IV.11.3.baza_danych_korespondencji_seryjnej. xls