Projekty Europejskie

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNYCH

 

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego kryteria oceniania odpowiedzi ustnych z języka polskiego

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNYCH.pdf