Projekty Europejskie

 

KSIĘGOZBIÓR

Ze względu na różnorodność kierunków kształcenia w naszej szkole

 – biblioteka szkolna gromadzi zbiory z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przyjętych programów nauczania oraz zgodnie z potrzebami użytkowników biblioteki.

  Księgozbiór biblioteki liczy 12,081 woluminów. Obecnie biblioteka oferuje:

   literaturę zawodową z zakresu budownictwa, stolarstwa, fryzjerstwa

   czasopisma zawodowe

   filmy i programy edukacyjne

   encyklopedie, słowniki i leksykony

   literaturę popularno – naukowa

   literaturę piękną

   beletrystykę

   literaturę pedagogiczną

oraz inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli.

W bibliotece znajduje się również Centrum Multimedialne, posiadające 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.