Projekty Europejskie

KURSY - UCZNIOWIE ZSZ

 

Uczniowie wyjeżdżający na kursy dokształcania zawodowego zobowiązani są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na kursy. Uczeń otrzymuje od wychowawcy klasy  dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi  dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.   Kursy są obowiązkowe, umożliwiają uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe, których nie ma w klasach wielozawodowych.
Harmonogram kursów - I stopnia.doc