Projekty Europejskie

 

KURSY - UCZNIOWIE ZSZ

 

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia udający sie na turnusy dokształacania zawodowego zobowiązani są do odbioru skierowania na kursy. Uczeń otrzymuje je od wychowawcy klasy i przekazuje do pracodawcy u którego odbywa praktyczną naukę zawodu. Skierowanie do ośrodka w którym odbywa kursy zawodowe wysyłane sa pocztą tradycyjną lub dostarczane przez kierownika szkolenia praktycznego. Kursy są obowiązkowe, umożliwiają uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe, których nie ma w kl;asach wielozawodowych. Zaliczenie kursów jest obowiązkowe a brak zaliczenia kursów z ocenami pozytywnymi uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych lub ukończenie szkoły.

 

Ośrodki dokształacania zawodowego w których odbywają się turnusy dokształacania z zakresu przedmiotów zawodowych dla uczniów ZSP nr 3:

 

Centru Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Kujawsko – Pomorskie Centrum Kształacenia Zawodowego w Bydgoszczy