Projekty Europejskie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania