Projekty Europejskie

MATURA Z GEOGRAFII

 

Od 2009 roku geografia może być zdawana tylko jako przedmiot dodatkowy.
 

Są 2 poziomy
do wyboru
  podstawowy:
·         egzamin trwa 120 minut,
·         egzamin polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych, np.: mapy przeglądowej, planu, tekstu, fotografii, tabeli statystycznej, schematu, profilu, przekroju. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań określony dla poziomu podstawowego,
·          zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów za rozwiązanie zadań z arkusza.
  rozszerzony:
·         egzamin trwa 150 minut,
·         egzamin polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, w tym barwnej mapy szczegółowej, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i czasowych. Zadania obejmują zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego,
·         zdający może uzyskać maksymalnie 60 punktów za rozwiązanie zadań z arkusza.

·         w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z ołówka!,
·         w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z linijki, lupy i prostego kalkulatora, którego rodzaj określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
·         wynik egzaminu maturalnego z geografii jest wyrażony w skali procentowej i odnotowany na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu,
·         wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.