Projekty Europejskie

egzamin maturalny

Poniżej podajemy linki do najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

PODSTAWY PRAWNE

STANDARDY WYMAGAŃ

STRUKTURA EGZAMINU

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY DODATKOWE