Projekty Europejskie

 

O MNIE

 

Jestem absolwentką Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w zakresie mechanicznej technologii drewna. 
 
Ukończyłam też Studium Podyplomowe Przysposobienia Obronnego.

W ZSP nr 3 pracuję od roku 1995 jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów drzewnych, a od 2004 r. – przysposobienia obronnego.
 
Jestem nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:
- stolarz
- tapicer
- technik technologii drewna