Projekty Europejskie

O szkole

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 kształci w wielu zawodach na poziomie zasadniczym oraz średnim. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej pobierają naukę zawodu w wybranych przez siebie zakładach pracy.
Zajęcia praktyczne obowiązujące w technikach organizowane są przez szkołę. Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w godzinach dopołudniowych. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami, m. in. komputerową, budowlana, technologii drewna, spożywczą, historyczną oraz podstawowym niezbędnym zapleczem sportowym.
Szkoła prowadzi również bogatą edukację językową. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego i niemieckiego.