Projekty Europejskie

 

OGŁOSZENIE DLA KLAS MATURALNYCH

 

Wszystkie chętne osoby, które będą chciały dodatkowo uczyć się do egzaminu zawodowego - Technika Budowlanego są proszone o kontakt  z p. Krzysztofem Kanoniczakiem.
W ramach tzw. 19 – godziny będę przygotowywał uczniów do egzaminu.