Projekty Europejskie

 

POLSKA

Projekt "Jestem przedsiębiorczy" dla uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej