Projekty Europejskie

 

PO WER

 

 

Nazwa projektu

 

 

Opis

 

Termin 

 

Kwota uzyskana

Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju  ZSP nr 3 w Gnieźnie – PO WER

Kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli ZSP 3 (j. angielski, j. francuski)

XII. 2015 – XII. 2017

60548,77 zł

.