Projekty Europejskie

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA TECHNIKUM

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego podstawę programową z przedmiotów zawodowych budowlanych

 dla Technikum

Podstawa programowa - przedmioty zawodowe budowlane - technikum.doc