Projekty Europejskie

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA ZSZ

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego podstawę programową z przedmiotów zawodowych budowlanych

 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

dla zawodu murarz

Podstawa programowa - murarz.doc

dla zawodu malarz

Podstawa programowa - malarz.doc