Projekty Europejskie

 

PRAKTYKI ZAWODOWE - TECHNIKUM

 

Praktyki zawodowe dla Technikum Budownictwa oraz Technikum Usług Fryzjerskich odbywają się w zakładach pracy na terenie Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Terminy praktyk są planowane co roku z uwzględnieniem kalendarza pracy szkoły.

 Dla uczniów klas technikum na podbudowie gimnazjum są to 4 tygodnie w klasie 3 (2 tygodnie w pierwszym semestrze oraz 2 tygodnie w 2 semestrze).

 Dla uczniów klas technikum na podbudowie szkoły podstawowej jest to 8 tygodni. W klasie 3 praktyki odbywają się w wymiarze 4 tygodni  (2 tygodnie w pierwszym semestrze oraz 2 tygodnie w 2 semestrze). Analogicznie w klasie 4 uczniowie odbywają praktykę w wymiarze 4 tygodni (2 tygodnie w pierwszym semestrze oraz 2 tygodnie w 2 semestrze).

 
Regulamin praktyki