Projekty Europejskie

PROGRAM NAUCZANIA

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego program nauczania z języka polskiego

 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Program nauczania - język polski - zasadnicza szkoła zawodowa.doc

oraz dla Technikum

Program nauczania - język polski - technikum