Projekty Europejskie

 

PROJEKT COMENIUS

 

'Wszyscy jesteśmy obywatelami jednego świata'
  •  Projekt Comenius nazwany został od nazwiska Jana Amosa Komensky'ego (1592-1670), często uznawanego za ojca nowoczesnej edukacji.
  • Comenius jest skierowany do szkół, kolegiów oraz władz lokalnych w całej Europie.
 Comenius ma dwa główne cele:
  • aby rozwijać wiedzę i zrozumienie wśród młodych ludzi i nauczycieli poprzez poznawanie różnorodności kultur i języków europejskich.
  • aby pomóc młodym ludziom zdobyć podstawowe umiejętności życiowe i kompetencje do dalszego samodoskonalenia aby znaleźli zatrudnienie oraz byli aktywnymi obywatelami Europy. 
Jan Amos Komenský, Jan Amos Komeński, Comenius, Komeniusz (ur. 28 marca 1592 w Nivnicach, zm. 15 listopada 1670 w Amsterdamie) – czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki, senior generalny braci czeskich w latach 1648–1670.
Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania. Położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym (nauka łaciny miała być wprowadzana później).
Między 1628 r. a 1656 r.(z przerwami na wyjazdy do Anglii, Siedmiogrodu i Elbląga) mieszkał w Lesznie, gdzie pracował niezwykle intensywnie i wielostronnie jednocześnie będąc profesorem leszczyńskiego gimnazjum, zwanego Laesneum, które dzięki niemu stało się bardzo znanym oraz chętnie wybieranym miejscem pobierania nauk przez polską i zagraniczną młodzież. W Lesznie przeżył najbardziej owocne lata życia, w tym mieście wydał swoje największe dzieła m.in. słynny podręcznik do nauki języka łacińskiego pt. Janua linguarum reserata, tłumaczony na kilkanaście języków. Dzięki protekcji Leszczyńskich działalność Gimnazjum odbiła się głośnym echem w świecie nauki. W okresie od 1637 r. do 1641 r. sprawował funkcję rektora Laesneum.
 
W latach 1644–1645 Komeński wykładał filozofię w Gimnazjum Elbląskim. W Elblągu mieszkał w latach 1642–1648.
Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Zwalczany przez Kościół katolicki schronił się w Polsce w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego. Od 1656 roku żył i mieszkał w Amsterdamie, gdzie zmarł. Pocho­wany został w kalwińskim kościele w Naarden na przedmieściach Amsterdamu.
 
 
John Amos Comenius (Czech: Jan Amos Komenský; Slovak: Ján Amos Komenský; German: Johann Amos Comenius; Polish: Jan Amos Komeński; Hungarian: Comenius Ámos János; Latinized: Iohannes Amos Comenius) (28 March 1592 – 4 November 1670) was a Czech teacher, educator, and writer. He served as the last bishop of Unity of the Brethren, and became a religious refugee and one of the earliest champions of universal education, a concept eventually set forth in his book Didactica Magna. He is often considered the father of modern education. He lived and worked in many different countries in Europe, including Sweden, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Transylvania, the Holy Roman Empire, England, the Netherlands, and Royal Hungary.