Projekty Europejskie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Poniżej podajemy link do pliku zawierającego Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowy System Oceniania