Projekty Europejskie

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

 

   Poniżej podajemy linki do plików zawierających wnioski i regulaminy dotyczące stypendiów dla uczniów i słuchaczy:

STYPENDIA MARSZAŁKA.DOC

REGULAMIN - STYPENDIA

WNIOSEK - STYPENDIUM.PDF

ZOBOWIĄZANIE - UCZEŃ.PDF