Projekty Europejskie

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018

Terminy rekrutacji – rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do:

    publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
    klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
    klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia,
    na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

zostaną określone najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018