Projekty Europejskie

 

WŁODARCZYK MACIEJ

 
mgr Maciej Włodarczyk w naszej szkole pracuje od 2004 roku,
 
jest nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie
 
oraz jest wychowawcą klasy II ft (klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach: fryzjer, tapicer)