Projekty Europejskie

 

WOŹNIAKOWSKA JADWIGA

 
mgr Jadwiga Woźniakowska w naszej szkole pracuje od 2006 roku,
 
jest nauczycielem wychowania fizycznego
 
oraz jest wychowawcą klay 1f