Projekty Europejskie

 

FRANCJA

Wymiana z ośrodkiem zawodowym we Francji Archer k/Epinal (CFA) od 2009r.

Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe w zawodach budowlanych, stolarskich i malarskich.

Przy współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.