Projekty Europejskie

egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Ezamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkole zawodowej i szkole średniej odbywa sie po zakonczeniu zajęc w klasach programowo najwyższych.
Dla uczniów  szkół zawodowych, którzy pobierają  naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych egzamin ten jest organizowany i odbywa się w Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu.

Zakres tego egzaminu oraz jego szczegółowy opis można znaleźć na stronie:

http://irpoznan.com.pl/oswiata/

Dla pozostałych uczniów szkół zawodowych ( pobierających naukę zawodu np w Społem, Jeremiasie i dla uczniow szkół srednich czyli techników organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbywa się :
-etap pisemny- w szkole macierzystej w ściśle określonym terminie,
- etap praktyczny- w ośrodkach egzaminacyjnych, który może być zlokalizowany w szkole macierzystej.

Deklaracje udziału w egzaminie  OKE należy składać do 20 grudnia roku poprzedzającego zakończenie szkoły.

Deklaracja_przystapienia_do_egzaminu_zawodowego.pdf

Poniżej podajemy linki do najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

PODSTAWA PRAWNA

WYKAZ ZAWODÓW KSZTAŁCONYCH W TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

STRUKTURA EGZAMINU

MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

WARUNKI ZALICZENIA EGZAMINU OD ROKU 2005